UUSI KIRJANPITOLAKI ASTUI VOIMAAN 1.1.2016
8th lokakuu 2016
Miten osinko verotetaan suomessa?
8th lokakuu 2016
Show all

Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesityksen mukaiset muutokset yritysverotukseen ja arvonlisäverotukseen vuodelle 2016. Tulossa on ainakin seuraavanlaisia muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016;

  • Yritysverotukseen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vuodelle 2016. Yhteisöverokanta pysyy 20 %:n tasolla.
  • Arvonlisäveron vähäisen toiminnan alaraja nostetaan 8.500 eurosta 10.000 euroon ja arvonlisäveron alarajahuojennuksen yläraja nostetaan 22.500 eurosta 30.000 euroon.
  • Kuitin tarjoamisvelvollisuus koskee jatkossa niitä yrittäjiä, joilla liikevaihto ylittää 10.000 euron rajan.
  • Henkilöverotuksessa Valtion tuloveroasteikon korkeimman tuloluokan alarajaa alennetaan 90 000 eurosta 72 300 euroon.
  • Pääomatuloverotuksen ylempää verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin.
  • Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se nykyisin on vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitoista.