MUUTOKSIA VUODEN 2016 VEROTUKSEEN
8th lokakuu 2016
Näin suojaudut yrityskaappauksilta ja huijausilmoituksilta
28th lokakuu 2016
Show all

Yhtiöiden keskenään jakamat osingot ovat pääsääntöisesti verottomia. Kun yhtiö jakaa osinkoa luonnolliselle henkilölle, osingon saaja maksaa aina veron osingostaan.

Osakeyhtiöiden varojen jako Suomessa toteutuu seuraavan säännön mukaan;

YHTIÖ OSINGON SAAJANA

Osingon jakajana on Oyj tai Oy ja saajana Oyj on osinko verovapaata tuloa.

Osingon jakajana Oy ja saajana Oy on osinko verovapaata tuloa.

Osingon jakajana Oyj ja saajana Oy, osinko on verovapaata tuloa, kun listaamaton yhtiö omistaa osinkoa jakavan listatun yhtiön osakepääomasta vähintään 10 prosenttia. Mikäli omistusehto ei täyty, on listaamattoman yhtiön listatulta yhtiöltä saama osinko kokonaan veronalaista tuloa.

 

LUONNOLLINEN HENKILÖ OSINGON SAAJANA

Osinko Pörssiyhtiöstä (Oyj);

-Osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Verollisesta osasta maksetaan veroa 30% 30 000 euroon saakka. 30 000 euroa ylittävältä osalta vero on 34%. Osinkoa jakava Pörssi yhtiö pidättää jaettavasta osingosta 25,5% ja tilittää verottajalle. Loppu osa veroista tasataan henkilön lopullisessa verotuksessa.

 

Osinko listaamattomasta yhtiöstä (Oy);

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun osingon verokohtelu määräytyy yhtiön osakkeille lasketun matemaattisen arvon perusteella.

Osingosta on 25 % veronalaista pääomatuloa se osa, joka vastaa enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Tällaista osinkoa voi yksi henkilö saada vuodessa enintään 150 000 euroa. Sen ylittävästä osingosta veronalaista pääomatuloa on 85 %.

Osingosta on 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa se osa, joka ylittää 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Osakkeen matemaattinen arvo on edellisen kalenterivuoden viimeisen tilinpäätöksen mukaan laskettu yhtiön nettovarallisuus jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä.

Listaamaton yhtiö pidättää maksamastaan osingosta 7,5 %:n ennakonpidätyksen 150 000 euroon asti ja sen ylittävästä osingosta 28 %.

Veronalaisesta ansiotulo-osuudesta maksetaan veroa henkilön oman verokortin mukaan niin, että verollinen osuus yhdistetään henkilön muiden samana vuonna saatujen ansiotulojen (palkka, eläke, ym.) kanssa ja yhteen lasketusta ansiotulosta lasketaan vero normaalisti Kuntaveron ja Valtion tuloveroasteikon mukaan.